II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 1. úsek

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/169 v délce 5,94 km. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace. Stavební úpravou silnice II/169 se zlepšila bezpečnost silničního provozu (nový kryt komunikace, nové vodorovné dopravní značení a směrovací sloupky). Nový povrch komunikace zlepšil dopravně ekonomická hlediska a odstraní negativní vlivy na životní prostředí, jako jsou např. bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost,bez­prašnost a komfort silničního provozu. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší napojení na nadřazenou silniční síť prostřednictvím silnice I/22 a dále také přístup do Horažďovic zejména ze směru Sušice a dostupnost dalších významných turistických cílů na Šumavě. Usnadňuje tak pohyb turistů a také obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i aktivitami vykonávanými ve volném čase.

Mapa

Pro média

pozvánka

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418