II/229 Kralovice – Kožlany

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II/229 v úseku mezi městy Kralovice a Kožlany v délce 2 855 m – od km 0,122 87 – (Sluneční ul.) Kralovice do km 2,977 82 – (Japonská ul.) Kožlany, včetně rekonstrukce mostu přes Týřovský potok ev.č. 229–02. Cílem úprav bylo zvýšení únosnosti stávající vozovky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí odstraněním lokálních nerovností, nadbytečného množství spár a zlepšením odtokových poměrů vozovky. Pro místní, regionální i dálkovou dopravu je důležité především snížení rizika vzniku dopravních nehod. Významné je též zkrácení jízdní doby rekonstruovaným úsekem, a z toho vyplývající ekologické a zejména ekonomické přínosy.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Ing. Jan Naxera
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz