Rekonstrukce mostu č.ev. 230-006 Stod

Projekt řešil celkovou rekonstrukci mostu ev.č. 230–006 ve Stodě a související úpravu 175 metrů dlouhého úseku vozovky na předpolích. Cílem bylo zlepšení nevyhovujícího dopravně-technického a stavebního stavu mostu. Nové šířkové uspořádání umožňuje oboustranné oddělení chodníku od vozovky zvýšeným obrubníkem. Dále byla provedena úprava křižovatek přilehlé části komunikace II/230 s ulicemi Nová, Družstevní, Jungmannova, Riegrova a Kostelní a v nezbytném rozsahu úprava stávajících chodníků a sjezdů na pozemky. Popsaná opatření mají vliv na plynulejší a bezpečnější silniční provoz na mostě ev.č. 230 006 a silnici II/230. Rekonstrukce zvyšuje kvalitu propojení dvou významných center bývalého okresu Plzeň-jih, měst Přeštice a Stod. Díky zkrácení doby jízdy předmětným úsekem, snížení ekologické zátěže způsobené dopravou a snížení ekonomických nákladů na provoz vozidel se zvýšil komfort života v lokalitě dopravně zásobované předmětnou komunikací, usnadněn byl pohyb obyvatel přilehlých obcí do Stoda za prací, vzděláním i za účelem volnočasových aktivit.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418