Ulice Zámecká – Spálené Poříčí, stavební úpravy SO komunikace

Projekt „Ulice Zámecká – Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu komunikace“ je situován v severovýchodní části města Spálené Poříčí. Silnice třetí třídy č. III/11739 dopravně zásobuje spádové území severovýchodně od města. Jedná se zejména o obce Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořice, Vísky a další vesnice a osady. Předmětný úsek komunikace má zásadní rozvojový význam pro oblast Spálenopoříčska a jižního Podbrdska. Při orientačním sčítání vozidel činil průjezd ze Zámecké ulice na silnici I/19 – cca 2 500 vozidel denně. Komunikace navazuje v prostoru náměstí ve Spáleném Poříčí na silnici I. třídy I/19, která tvoří hlavní spojnici obcí v okolí Vojenského výcvikového prostoru Brdy, propojuje Spálenopoříčsko (Plzeň-jih) a Rokycansko. Úsek od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/117 kolem autobusového nádraží a hotelu k budově mateřské školy leží v městské památkové zóně a v této části zároveň dochází k největší koncentraci pěšího provozu. V bezprostředním okolí rekonstruované komunikace leží základní, střední odborná a mateřská škola, významná obytná čtvrť Spáleného Poříčí za potokem Bradava, areál lesního závodu, zdravotní středisko spádová zdravotní oblast pro cca 3 500 obyvatel), rozvojová průmyslová zóna, hotel a restaurace Ve dvoře a další drobné provozovny.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418