Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 3. úsek

Projekt měl za cíl rekonstrukci 3 963 m dlouhého úseku regionální komunikace II/198. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Lepší komfort jízdy a zkrácení doby průjezdu přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnostní situace provozu vozidel. Rekonstrukce uvažované komunikace umožnila lepší přístup na dálnici D5, dále pak na hraniční přechody Rozvadov, resp. Železná a v opačném směru do města Přimda. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami. Optimalizace dopravy má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu. Nezanedbatelný význam má projekt pro nákladní dopravu, kterou je předmětná komunikace hojně využívána.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418
 

 

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441