Most ev.č. 11762-2 Měcholupy

Projekt řešil celkovou rekonstrukci mostů 11762–2 a 11761–1 v obci Měcholupy na silnici III/11762. Výstavbou došlo k odstranění naprosto nevyhovujícího stavu místních objektů, zpřehlednění celého úseku, zkrácení doby průjezdu daným úsekem, což přispělo ke zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení únosnosti mostů a zvýšení průtočného profilu až na Q100, což obec výrazně ochrání před následky povodní. Plynulejší a bezpečnější provoz v lokalitě vede ke snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu, a tím i ke zlepšení životního prostředí v okolí nové komunikace.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Radek Kadlec
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
Tel.: 376 333 920
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418