III/19844 Tachov – Zadní Chodov

Primárním cílem projektu byla rekonstrukce 10 510,63 m dlouhého úseku silnice III/19844. Jednalo se modernizaci komunikace se zaměřením na zvýšení únosnosti, při které bylo provedeno nové uložení asfaltových vrstev na stávajícím tělese silnice III. třídy ve stávajícím záboru pozemků. Mimo asfaltové konstrukce byly nově vytvořeny krajnice, doplněna svodidla, vybudováno vodorovné dopravní značení a směrové sloupky. Tato opatření napomohla ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Rekonstrukce uvažované komunikace umožňuje lepší přístup k hraničnímu přechodu Broumov/Mähring a dostupnost regionálního centra Tachova zejména pro obce Chodský Újezd, Zadní Chodov a Broumov, jakož i regionální centra Mariánské Lázně a Cheb prostřednictvím navazující silnice I/21. Usnadňuje tak pohyb obyvatel přilehlých obcí za prací, vzděláním i volnočasovými aktivitami.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Josef Popule
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: josef.popule@suspk.eu
Tel.: 374 622 441
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418