II/117 Průtah Blovice, Husova ulice

Projekt se týkal rekonstrukce silnice druhé třídy II/117 v délce 594 m včetně několika křižovatek. Komunikace se celá nachází v intravilánu města Blovice. Je součástí vybrané silniční sítě Plzeňského kraje a představuje pod názvem Husova ulice důležitou dopravní tepnu města s hustým automobilovým i pěším provozem. Předmětný úsek začíná za železničním přejezdem a končí před křižovatkou s ulicí 5. května. Stavba primárně řeší dopravně-technický a stavební stav komunikace. Jeho zlepšení přispělo zejména k pohodlnějšímu spojení centra města s vlakovým nádražím. Nové chodníky usnadnily přístup k rodinným a obytným domům v lokalitě i nedaleké průmyslové zóně. Rekonstrukce dále zabezpečila plynulejší dopravní zásobování místních provozoven, prodejen a sídel veřejných institucí umístěných přímo při komunikaci, nebo v její bezprostřední blízkosti (pošta, sportovní stadion, poliklinika). V Husově ulice jsou volné pozemky určené územním plánem města jako plochy rodinných domků. Projekt vyřešil kvalitnější dopravní napojení těchto pozemků, které tak získaly na atraktivitě pro budoucí investory. Bezbariérově řešené přechody pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení zvýšily bezpečnost chodců, včetně zdravotně hendikepovaných občanů.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Miroslav Tvrdý
SÚS PK, p.o.
technik přípravy staveb
e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu
Tel.: 377 233 615
 

 

Bc. Robert Zelenka
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: zelenka@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 415