Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd – Klenčí

Projekt měl za cíl rekonstrukci 3 726 m dlouhého úseku komunikace II. třídy II/189. Dále předkládaný projekt řešil úpravy propustků pod komunikací II/189. Rekonstrukce řešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav předmětné komunikace. Došlo díky ní k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace s ohledem na očekávané zvýšení dopravního zatížení. Dále je umožněn lepší přístup na silnice I/26 a I/22, hraniční přechod Lísková a lepší dostupnost Plzně zejména pro městys Klenčí pod Čerchovem. Optimalizace dopravního proudu má pozitivní ekologické dopady na uvažovanou lokalitu díky snížení hladiny hluku, vibrací, množství emisí a prachu. Lepší komfort jízdy a zkrácení jízdní doby přispívá ke zvýšení plynulosti dopravy. Tato opatření napomáhají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Ing. Tomáš Horejš
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
technik přípravy a realizace staveb
Tel.: 379 792 643
tomas.horejs@suspk.eu
 

 

Mgr. Tomáš Doksanský
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
e-mail: doksansky@rra-pk.cz
Tel.: 377 201 418