III/18050 Křižovatka Křimice – hranice okr. PM

Jednalo se o rekonstrukci dvou úseků silnice III/18050 v celkové délce 2 820 m. Díky provedené rekonstrukci bylo možné dosáhnout zvýšení únosnosti a zesílení celé vozovky, zlepšení příčných sklonů vozovky, odvodnění (pročištěním příkopů a obnovou propustků) a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Předmětem stavebního objektu byla rekonstrukce silnice III/18050. Cílem bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu, dosažení optimální plynulosti dopravního proudu a zkrácení cestovních dob mezi Městem Touškovem, městskou částí Malesice a centrální částí Plzně.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Martin Vít
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Tel.: 373 300 154
martin.vit@suspk.eu
 

 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
manažer projektu
Tel.: 377 201 417
naxera@rra-pk.cz