II/117 Spálené Poříčí – Lipnice

Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou dílčích úseků silnice II/117 mezi ORP Spálené Poříčí, místní částí Lipnice a městem Mirošov.

První rekonstruovaný dílčí úsek silnice II/117 (dle projektové dokumentace II. úsek) – km 0,588 – 1,235 délky 647 m je vymezen zástavbou místní části Lipnice a zástavbou místní části Lipnice, U Nádraží.

Druhý úsek silnice II/117 (dle projektové dokumentace III. úsek) – km 1,890 – 3,190 50 délky 1 300,50 m je vymezen zástavbou místní části Lipnice ve směru Spálené Poříčí.

Celková délka rekonstruovaných úseků silnice II/117 řešených projektem činí 1,947 50 km.

Projekt II/117 Spálené Poříčí – Lipnice navazuje na projekt III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2 jakož i na první etapu projektu vymezenou silnicemi II/183 a III/11732, která byla realizována v letech 2012 – 2013. Rekonstrukci provedla firma STRABAG, a.s. a dokončila ji v září 2021.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504