II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C

Cílem projektu byla rekonstrukce silnic II/169 a II/145 v úseku Dlouhá Ves – Radešov o celkové délce 5,3 km, která navazuje na předchozí etapu dokončenou v roce 2015. Realizací projektu došlo k dokončení rekonstrukce celé trasy a ke zkvalitnění napojení periferních oblastí Klatovska a horských oblastí Šumavy na nadřazenou silniční síť. Zvýšil se tak komfort života stálých obyvatel v dotčené lokalitě a zkvalitnění dopravní infrastruktury přispěje též k ekonomickému rozvoji regionu.

Mapa

Pro média

Ve dnech od 1. 4. 2019 do 15. 11. 2019 proběhne plná uzavírka silnice II/145 pro veřejnou dopravu v úseku mezi Dlouhou Vsí a křižovatkou na Kašperské Hory u Radešova.

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504