II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C

Cílem projektu je rekonstrukce silnic II/169 a II/145 v úseku Dlouhá Ves – Radešov o celkové délce 5,3 km, která navazuje na předchozí etapu dokončenou v roce 2015. Realizací projektu dojde k dokončení rekonstrukce celé trasy a ke zkvalitnění napojení periferních oblastí Klatovska a horských oblastí Šumavy na nadřazenou silniční síť. Dojde ke zvýšení komfortu života stálých obyvatel v dotčené lokalitě. Rozvoj infrastruktury v oblasti dopravy přispěje též k ekonomickému rozvoji regionu.

Mapa

Pro média

Ve dnech od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 proběhne plná uzavírka silnice II/145 pro veřejnou dopravu v úseku mezi Dlouhou Vsí a křižovatkou na Kašperské Hory u Radešova.