II/187 Číhaň – Kolinec

Předmětem projektu je realizace přeložky silnice II/187 mezi obcí Číhaň a městysem Kolinec, přičemž v úseku Číhaň – Vlčkovice bude realizován obchvat části obce Brod a v úseku Vlčkovice – Kolinec bude realizována modernizace silnice s rektifikací nevyhovujících oblouků. Řešené úseky silnice II/187 se nacházejí v k. ú. Číhaň, Brod, Vlčkovice u Kolince a Kolinec (okres Klatovy). Přeložka silnice II/187 bude realizována v délce 3,73 km. S ohledem na trvalý nárůst dopravního zatížení osobní i nákladní dopravou, jakož i z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu je navržena realizace přeložky silnice II/187 s vyhovujícími dopravně-technickými parametry.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504