II/191 Janovice – Nýrsko

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem v celkové délce 4,202 km. V rámci projektu došlo k rekonstrukci dvou úseků silnice II/191, k přestavbě stykové křižovatky na okružní, rozšíření silnice o odbočovací pruh do rozvojové zóny Janovice nad Úhlavou a k rekonstrukci dvou mostů. Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšení napojení terciárního uzlu Nýrsko na nadřazenou dálniční síť – TEN-T reprezentovanou dálnicí D5, resp. výhledově i dálnicí D3. Stavbu prováděla firma Doprastav, a.s. a dokončila ji v listopadu 2021.

Mapa

Pro média

II/191 Janovice – Nýrsko

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504