II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1

Předmětem projektu je realizace novostavby silnice II/230 a přeložky silnice II/605 v místě nového napojení silnice II/230 – od hranice města Stříbra vedoucí jižním směrem k napojení na původní silnici II/230 v místě lesní oblasti Jirny.

Řešené úseky silnic II/230 a II/605 se nacházejí v k. ú. Stříbro. Přeložka silnice II/230 bude realizována v délce 1,341 km – konkrétně ve staničení km 57,400 – km 58, 741 463. Zároveň dojde k realizaci nového napojení na silnici II/605, které vyvolá realizaci přeložky silnice II/605 v délce 0,107 km. Na rozdíl od stávajícího stavu bude hlavním směrem dopravní proud směřující po silnici II/230 (jako nadřazené komunikaci) na dálnici D5, silnice II/605 ve směru od Plzně bude napojena prostřednictvím stykové křižovatky jako podřazená komunikace.

Stávající silnice II/230 v úseku od vyústění ze silnice II/605 na území města Stříbra k lesní oblasti Jirny představuje směrově i výškově složitý výjezd ze Stříbra směrem k dálnici D5. S ohledem na trvalý nárůst dopravního zatížení osobní i nákladní dopravou, jakož i z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu je navržena realizace přeložky silnice II/230 s vyhovujícími dopravně-technickými a zejména kapacitními parametry.

Mapa

Pro média

II/230 STŘÍBRO – DÁLNICE D5, ÚSEK 1 – mapa úseku
II/230 STŘÍBRO – DÁLNICE D5, ÚSEK 1 – mapa úseku

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504