III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

Dne 19.11.2019, dva týdny před původně plánovaným dokončením, se slavnostně otevřel obchvat města Rokycany. Začátky úpravy se nachází ve staničení přibližně km 2,4 silnice III/117 Hrádek – Mirošov za křižovatkou s Chylickou ulicí. Trasa je navržena v kategorii S7,5/60 s přechodem přes jeden mostní objekt, který překlenuje Pekelský potok. Na trase jsou navrženy celkem 3 úrovňové křižovatky, z toho 2 průsečné úrovňové křižovatky s místními komunikacemi a 1 styková křižovatka pro zabezpečení napojení obce Kamenný Újezd. Kromě těchto křižovatek jsou na hlavní trasu napojeny 3 sjezdy na účelové komunikace, 4 samostatné sjezdy na sousední pozemky a 5 hospodářských sjezdů. Konec úpravy se nachází ve staniční km 3,350, kde je stavba přeložky silnice napojena na již realizované úpravy prvního úseku, tj. před křižovatkou se silnicí III/11732. Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a.s.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504