Rekonstrukce II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část

Tento projekt byl realizován v úseku části trasy silnice II/230 mezi městem Nepomuk a městem Přeštice vzdálený cca 7,5 km jihovýchodně od Přeštic, v Plzeňském kraji. Konkrétně mezi obcí Újezd a Týniště.

Předmětem realizace projektu bylo směrové a výškové napřímení stávající komunikace, kdy se jedná o rekonstrukci a novostavbu části komunikace II/230 v extravilánovém úseku mezi městem Nepomuk a Přeštice. Celková délka řešeného úseku silnice II/230 je 835,5 m z původních 882 m, kdy vlivem napřímení úseku došlo ke zkrácení délky komunikace o 46,5 m. Rekonstrukce byla řešena od cca 13,500 km do cca 14,450 km dle DÚSP

Rekonstrukcí silnice II. třídy II/230 došlo ke zlepšení dopravně-technických parametrů vozovky a povrchů, dopravně-bezpečnostních parametrů a tím zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy/provozu v místě řešené komunikace, napřímení komunikace a úpravě připojení stávajících polních cest a sjezdů, zajištění dodržení rozhledových vzdáleností a naplnění ustanovení ČSN 73 6101, snížení dopadu silničního provozu na životní prostředí.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504