Rekonstrukce II/231 – ul. 28. října, III. část, Zruč-Senec

Projekt se týká rekonstrukce dopravně silně vytíženého úseku komunikace II/231 v ulici 28. října, který je v současné době ve velmi špatném technickém stavu. Projekt bude realizován ve vymezeném úseku komunikace II třídy č. 231 v ulici 28. října, která vychází z městské části Bílá hora, s pokračováním extravilánovým lesním úsekem až před novou okružní křižovatku u obce Zruč – Senec. Úsek je součástí Prioritní regionální silniční sítě a jeho rekonstrukcí dojde ke zlepšení dopravně-technických parametrů vozovky a povrchů, dopravně-bezpečnostních parametrů a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. V současné době je předmětný úsek silnice II/231 ve velmi špatném technickém stavu, má nevyhovující šířkové uspořádání, chybí odvodnění, a díky zvyšující se intenzitě silniční dopravy se postupně zvyšuje zátěž obyvatelstva a zhoršuje se životní prostředí a dopravní bezpečnost.

Mapa

Pro média

Rekonstrukce II/231 – ul. 28. října, III. část

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504