Rekonstrukce II/231 – ul. 28. října, III. část, Zruč-Senec

Projekt se týkal dopravně silně vytíženého úseku komunikace II/231 v ulici 28. října. Projekt byl realizován ve vymezeném úseku komunikace II třídy č. 231 v ulici 28. října, která vychází z městské části Bílá hora, s pokračováním extravilánovým lesním úsekem až před novou okružní křižovatku u obce Zruč – Senec. Úsek je součástí Prioritní regionální silniční sítě a jeho rekonstrukcí došlo ke zlepšení dopravně-technických parametrů vozovky a povrchů, dopravně-bezpečnostních parametrů a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Předmětný úsek silnice II/231 byl před rekonstrukcí ve velmi špatném technickém stavu, s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, chybějícím odvodněním. Díky zvyšující se intenzitě silniční dopravy se postupně zvyšovala zátěž obyvatelstva a zhoršovalo životní prostředí a dopravní bezpečnost. Stavební práce prováděla firma DEKAKOM plus s.r.o. a dokončila je na přelomu října a listopadu 2021.

Mapa

Pro média

Rekonstrukce II/231 – ul. 28. října, III. část

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504