Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS – úsek č.1, 2

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou úseku silnice II/605. První mezi obcí Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek a druhý mezi obcí Holoubkov a MÚK D5 Exit 50 (křižovatka s III/232 10).

Celková délka rekonstruovaného úseku činí 6,273 km. Úsek č. 1 délky 1,802 km je vymezen začátkem úpravy vzdálené cca 45 m od křižovatky se silnicí III/232 10 a začátkem zástavby obce Holoubkov, úsek č. 2 délky 4,471 km je vymezen koncem obce Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek.

Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšení napojení sekundárního uzlu Rokycany na síť TEN-T reprezentovanou dálnicí D5 a napojení průmyslových zón Rokycany-jih a Mýto na nadřazenou silniční síť.

Mapa

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504