Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS – úsek č.1 a 2

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou úseku silnice II/605. První mezi obcí Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek a druhý mezi obcí Holoubkov a MÚK D5 Exit 50 (křižovatka s III/232 10). Celková délka rekonstruovaného úseku činí 6,273 km. Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšení napojení sekundárního uzlu Rokycany na síť TEN-T reprezentovanou dálnicí D5 a napojení průmyslových zón Rokycany-jih a Mýto na nadřazenou silniční síť.

Mapa

Pro média

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504