Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Předmětem projektu byla rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 byl vybudován ve 30. letech 20. století. Nachází se mimo zastavěné území pod obcí Dolany a umožňuje převedení silniční dopravy na silnici II/180 přes řeku Berounku a přilehlé inundační území.

Na základě hodnocení stavebně technického stavu mostu, prováděném při pravidelných prohlídkách mostu, byl most hodnocen stupněm V – špatný. Špatný stavebně technický stav, společně s nedostatečnou zatížitelnosti a neodpovídajícím šířkovým uspořádáním mostovky byly důvodem k rekonstrukci mostu.

Stavební práce provedlo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a SMP, a.s. a dokončily je v květnu 2019.

Mapa

Pro média

POZVÁNKA-most Dolany

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504