Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 byl vybudován ve 30. letech 20. století. Nachází se mimo zastavěné území pod obcí Dolany. Umožňuje převedení silniční dopravy na silnici II/180 přes řeku Berounku a přilehlé inundační území. Mostní objekt umožňuje překonání údolí řeky Berounky, která je vedena ve 2. mostním otvoru a jejího inundačního území překlenutého 1. polem. Mimo most je silnice II/180 vedena na násypech o maximální výšce cca 6,0 m. Stávající šířkové uspořádání komunikace na mostě (šířka mezi zvýšenými obrubami) a předpolích je nevyhovující, s šířkou vozovky na mostě 5,40 m. Na mostě jsou vedeny chodníky šířky 1,30 m, které nepokračují mimo most. Na mostě nejsou osazena svodidla. Směrově vede trasa komunikace na mostě v přímé a vodorovné. Na základě hodnocení stavebně technického stavu mostu, prováděném při pravidelných prohlídkách mostu, je most hodnocen stupněm V – špatný. Špatný stavebně technický stav, společně s nedostatečnou zatížitelnosti a neodpovídajícím šířkovým uspořádáním mostovky jsou důvodem k rekonstrukci mostu.

Mapa

Pro média

POZVÁNKA-most Dolany

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504