Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 se v současné době vyznačuje špatným stavebně technickým stavem, nedostatečnou zatížitelností a nevyhovujícími šířkovými parametry, což jsou hlavní důvody pro realizaci celkové rekonstrukce mostu.

Mapa