Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek

Předmětem projektu bylo dokončení rekonstrukce silnice II/198 v úseku Úšava – MÚK D5 Exit 136 nedaleko Mlýnce, části města Přimda. Projekt navazuje na rekonstrukce 1. úseku Pernolec – Úšava a 3. úseku MÚK D5 Exit 136 – Přimda silnice II/198 realizované v roce 2014. Úsek silnice II/198 řešený projektem je vymezen začátkem obce Úšava a začátkem úpravy již rekonstruovaného 3. úseku za sjezdem č. 136 z dálnice D5. Celková délka rekonstruovaného úseku řešeného projektem činí 5,395 km.

Stavba je rozdělena do čtyř úseků. První úsek délky 0,357 km je veden od začátku na konec obce Úšava. Druhý úsek délky 2,086 km je veden od konce obce Úšava ke Staromlýnskému rybníku. Třetí úsek délky 1,488 km je veden od začátku Staromlýnského rybníka až přibližně 250 m za křižovatku se silnicí III/198 50. V tomto úseku se silnice II/198 vyznačuje nedostatečným šířkovým uspořádáním, proto je zapotřebí její rozšíření na kategorii S7,5. Poslední úsek délky 1,461 km navazuje třetí úsek a je ukončen za mimoúrovňovým křížením s dálnicí D5 u sjezdu č. 136. Z pohledu Prioritní regionální silniční sítě a způsobilosti výdajů bude tento úsek ukončen v místě napojení sjezdu č. 136 z dálnice D5 ve směru ze SRN (na jižní rampě – za účelem obousměrného napojení regionálního centra Tachov na TEN-T).

Délka rekonstruovaného úseku na Prioritní regionální silniční síti činí z celkové délky úpravy 5,243 km. Délka úseku, která leží mimo ni, činí 0,152 km.

Stavební práce provedla firma EUROVIA CS, a.s. a dokončila je v červenci 2019.

Mapa

Pro média

Slavnostní otevření Pernolec – Přimda

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504