Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, dokončení

Místo realizace projektu „II/232 Břasy – Liblín – dokončení“ leží v severozápadní části okresu Rokycany na území Mikroregionu Radnicko. Rekonstruovaný úsek zasahuje do katastrálních území: Břasy, Újezd u Svatého kříže, Lhotka u Radnic, Liblín a Němčovice. Projekt je finální etapou komplexní rekonstrukce silnice II/232 mezi Břasy a Liblínem v celkové délce cca 13 km. V rámci rekonstrukce byla mj. provedena oprava krytu vozovky, sjednocení šířky komunikace a realizace nového dopravního značení. V části komunikace II/232 mezi Újezdem u sv. Kříže a křižovatkou do obce Němčovice (délka 1 740m) byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Do výstavby tohoto úseku byla zahrnuta i úprava dvou autobusových zastávek ČSAD s doplněním kompletní konstrukce nástupišť. Stěny na Liblínské skále byly zajištěny ocelovou hexagonální sítí. Stabilita komunikace naproti Liblínské skále byla zajištěna železobetonovými římsami, upevněnými na vrtaných mikropilotách a kotvách. V obci Liblín byla v komunikaci vybudována nová dešťová kanalizace a gabionová zeď. Na předpolí mostního objektu ev.č. 232-007 přes řeku Berounku v Liblíně byly postaveny železobetonové opěrné zdi a zemní těleso z armované zeminy z prvků GREEN TERRAMESH. V celém rekonstruovaném úseku komunikace byly opraveny vybrané propustky, pročištěny příkopy a upraveny krajnice.

Mapa

Pro média

pamětní list

Fotogalerie

Kontakty

Bc. Ladislav Štětka
SÚS PK, p.o.
technický náměstek pro přípravu a realizaci staveb
e-mail: ladislav.stetka@suspk.eu
Tel.: 377 172 504